Lời bài hát: Cải lương xã hội Thương nhớ một mình – Thanh Sang, Lệ Thủy, Ngọc Giàu

Cải lương xã hội Thương nhớ một mình – Thanh Sang, Lệ Thủy, Ngọc Giàu - , ,

Cải lương xã hội Thương nhớ một mình – Thanh Sang, Lệ Thủy, Ngọc Giàu