Lời bài hát: Cải lương Hoàng Hậu Không Đầu – Minh Vương, Phượng Mai

Cải lương Hoàng Hậu Không Đầu – Minh Vương, Phượng Mai - ,

Cải Lương Xưa | Hoàng Hậu Không Đầu – Minh Vương Phượng Mai | cải lương hồ quảng tuồng cổ trước 1975

Hoàng hậu không đầu là một trong những vở cải lương kinh điển của Việt Nam. Vở này mở đầu bằng cuộc tuyển phu cho công chúa Huyền Sương thì Sở vương Khánh Tiên may mắn được trúng tuyển. Sau khi về nước Sở, theo lời huấn dụ của Tiên Vương tiểu thư Hồng Loan (con gái quan tể tướng) sẽ được phong làm hoàng hậu nhưng chàng không bằng lòng nên chỉ để nàng ngôi vị thứ phi.

Cải lương Hoàng Hậu Không Đầu – Minh Vương, Phượng Mai