Lời bài hát: Tình anh lính chiến (bản gốc) – Tân cổ giao duyên

Tình anh lính chiến (bản gốc) – Tân cổ giao duyên - ,

Tình anh lính chiến (bản gốc) – Tân cổ giao duyên