Lời bài hát: Minh Vương – Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương

Minh Vương – Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương -

Minh Vương – Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương