Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Bến bờ chung thủy – Minh Vương, Thanh Tuấn

Cải lương xã hội xưa Bến bờ chung thủy – Minh Vương, Thanh Tuấn - ,

Sáng tác: Ánh Cao

Cải lương xã hội xưa Bến bờ chung thủy – Minh Vương, Thanh Tuấn