Lời bài hát: Liên khúc người tình trên chiến trận Minh Vương, Thanh Kim Huệ phần 2

Liên khúc người tình trên chiến trận Minh Vương, Thanh Kim Huệ phần 2 - ,

Liên khúc người tình trên chiến trận Minh Vương, Thanh Kim Huệ phần 2