Lời bài hát: Cải lương Ngỡ Ngàng – Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy

Cải lương Ngỡ Ngàng – Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy - , ,

Cải lương Ngỡ Ngàng – Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy