Lời bài hát: Cải lương Những dòng sông về biển – Út Bạch Lan, Ngọc Huyền

Cải lương Những dòng sông về biển – Út Bạch Lan, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Những dòng sông về biển – Út Bạch Lan, Ngọc Huyền