Lời bài hát: Cải lương Thân gái dặm trường – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân

Cải lương Thân gái dặm trường – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân - , ,

Cải lương Thân gái dặm trường – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân