Lời bài hát: Cải lương Thao thức – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Hằng

Cải lương Thao thức – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Hằng - , ,

Cải lương Thao thức – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Hằng