Lời bài hát: Cải lương xã hội Gió đưa cành liễu – Vũ Linh – Phượng Mai

Cải lương xã hội Gió đưa cành liễu – Vũ Linh – Phượng Mai - ,

Cải lương xã hội Gió đưa cành liễu – Vũ Linh – Phượng Mai