Lời bài hát: Cải lương xã hội Mẹ ơi đừng bỏ con – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Mẹ ơi đừng bỏ con – Vũ Linh, Tài Linh - ,

Cải lương xã hội Mẹ ơi đừng bỏ con – Vũ Linh, Tài Linh