Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình bạn quê – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xã hội Tình bạn quê – Minh Vương, Lệ Thủy - ,

Cải lương xã hội Tình bạn quê – Minh Vương, Lệ Thủy