Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình xa nghĩa lạ – Lệ Thủy, Minh Vương

Cải lương xã hội Tình xa nghĩa lạ – Lệ Thủy, Minh Vương - ,

Cải lương xã hội Tình xa nghĩa lạ – Lệ Thủy, Minh Vương