Lời bài hát: Tân cổ giao duyên Điệu buồn Phương Nam NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng

Tân cổ giao duyên Điệu buồn Phương Nam NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng - ,

Tân cổ giao duyên Điệu buồn Phương Nam NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng