Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc – Chị tôi

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc – Chị tôi - , ,

Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất NSUT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc – Chị tôi