Lời bài hát: Cải lương Anh em kết nghĩa – Cải lương tâm lý xã hội NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Vũ Linh

Cải lương Anh em kết nghĩa – Cải lương tâm lý xã hội NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Vũ Linh - ,

Cải lương Anh em kết nghĩa – Cải lương tâm lý xã hội NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Vũ Linh