Lời bài hát: Cải lương Biển tím tình em – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Biển tím tình em – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương Biển tím tình em – Ngọc Huyền, Kim Tử Long