Lời bài hát: Cải lương Biển tình – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc

Cải lương Biển tình – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc - , ,

Cải lương Biển tình – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Trọng Phúc