Lời bài hát: Cải lương Cành hoa nước lũ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Cành hoa nước lũ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương Cành hoa nước lũ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long