Lời bài hát: Cải lương Cơn Bão Chiều Mưa – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy

Cải lương Cơn Bão Chiều Mưa – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy - ,

Cải lương Cơn Bão Chiều Mưa – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy