Lời bài hát: Cải lương Con Ma nhà họ Hứa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương Con Ma nhà họ Hứa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Con Ma nhà họ Hứa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền