Lời bài hát: Cải lương Con Thuyền Không Bến – Minh Vương, Thanh Ngân, Kim Tử Long

Cải lương Con Thuyền Không Bến – Minh Vương, Thanh Ngân, Kim Tử Long - , ,

Cải lương Con Thuyền Không Bến – Minh Vương, Thanh Ngân, Kim Tử Long