Lời bài hát: Cải lương Đắng cay đời mẹ – Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương Đắng cay đời mẹ – Tài Linh, Kim Tử Long - ,

Cải lương Đắng cay đời mẹ – Tài Linh, Kim Tử Long