Lời bài hát: Cải lương Đứa con rơi – Cải lương xã hội Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương Đứa con rơi – Cải lương xã hội Kim Tử Long, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Đứa con rơi – Cải lương xã hội Kim Tử Long, Ngọc Huyền