Lời bài hát: Cải lương Hai Tiếng Tình Yêu – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ

Cải lương Hai Tiếng Tình Yêu – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ - ,

Cải lương Hai Tiếng Tình Yêu – Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ