Lời bài hát: Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – NSUT Minh Vương, NSUT Thanh Kim Huệ

Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – NSUT Minh Vương, NSUT Thanh Kim Huệ - ,

Cải Lương: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – NSUT Minh Vương, NSUT Thanh Kim Huệ