Lời bài hát: Cải lương Một đời lầm lỡ – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Một đời lầm lỡ – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Một đời lầm lỡ – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ