Lời bài hát: Cải lương Một duyên hai nợ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Một duyên hai nợ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương Một duyên hai nợ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long