Lời bài hát: Cải lương Nát Cánh Phượng Hồng – Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương Nát Cánh Phượng Hồng – Vũ Luân, Thanh Ngân - ,

Cải lương Nát Cánh Phượng Hồng – Vũ Luân, Thanh Ngân