Lời bài hát: Cải lương Nghiệt Oan Quá Khứ – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải lương Nghiệt Oan Quá Khứ – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân - , ,

Cải lương Nghiệt Oan Quá Khứ – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Ngân