Lời bài hát: Cải lương suối oan – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Vương

Cải lương suối oan – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Vương - , ,

Cải lương suối oan tác giả Viên Hoằng với sự tham gia của các nghệ sĩ Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Vương, Thanh Hằng, Vân Hà…

Cải lương suối oan – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Vương