Lời bài hát: Cải lương Vì sao anh mất em – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải lương Vì sao anh mất em – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân - , ,

Cải lương Vì sao anh mất em – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân