Lời bài hát: Cải lương xã hội Chuyện Tình 20 Năm – Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Tài Linh

Cải lương xã hội Chuyện Tình 20 Năm – Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Tài Linh - , ,

Cải lương xã hội Chuyện Tình 20 Năm – Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Tài Linh