Lời bài hát: Cải lương xã hội Biển Trời Mênh Mông – Thanh Ngân, Trọng Phúc

Cải lương xã hội Biển Trời Mênh Mông – Thanh Ngân, Trọng Phúc - ,

Cải lương xã hội Biển Trời Mênh Mông – Thanh Ngân, Trọng Phúc