Lời bài hát: Cải lương xã hội Cải lương Sóng tình bể hận – Ngọc Huyền, NSUT Kim Tử Long

Cải lương xã hội Cải lương Sóng tình bể hận – Ngọc Huyền, NSUT Kim Tử Long - , , , , ,

Cải lương xã hội Cải lương Sóng tình bể hận – Ngọc Huyền, NSUT Kim Tử Long