Lời bài hát: Cải lương xã hội Đen bạc tình đời – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Đen bạc tình đời – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương xã hội Đen bạc tình đời – Ngọc Huyền, Kim Tử Long