Lời bài hát: Cải lương xã hội Lối cũ rêu phong – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Lối cũ rêu phong – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương xã hội Lối cũ rêu phong – Ngọc Huyền, Kim Tử Long