Lời bài hát: Cải lương xã hội: Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long

Cải lương xã hội: Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long - , ,

Cải lương xã hội: Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long