Lời bài hát: Cải lương xã hội: Ru giấc thương đau – Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương xã hội: Ru giấc thương đau – Vũ Linh, Kim Tử Long - ,

Cải lương xã hội: Ru giấc thương đau – Vũ Linh, Kim Tử Long