Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình yêu mật đắng – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Tình yêu mật đắng – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương xã hội Tình yêu mật đắng – Ngọc Huyền, Kim Tử Long