Lời bài hát: Cải lương xã hội Về Với Mẹ – Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Về Với Mẹ – Vũ Luân, Thanh Ngân - ,

Cải lương xã hội Về Với Mẹ – Vũ Luân, Thanh Ngân