Lời bài hát: Cải lương Tuổi mộng vừa tròn – Linh Tâm, Thoại Mỹ

Cải lương Tuổi mộng vừa tròn – Linh Tâm, Thoại Mỹ - ,

Cải lương Tuổi mộng vừa tròn – Linh Tâm, Thoại Mỹ