Lời bài hát: Cải lương Vạn Lý Tình Xa – Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh

Cải lương Vạn Lý Tình Xa – Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh - , ,

Cải lương Vạn Lý Tình Xa – Vũ Linh, Hương Lan, Châu Thanh