Lời bài hát: Cải lương Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân

Cải lương Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân - , , ,

Cải lương Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân