Lời bài hát: Cải lương xã hội Trọn kiếp yêu nhau – Kim Tử Long, Hương Lan

Cải lương xã hội Trọn kiếp yêu nhau – Kim Tử Long, Hương Lan - ,

Cải lương xã hội Trọn kiếp yêu nhau – Kim Tử Long, Hương Lan