Lời bài hát: Cải lương Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng

Cải lương Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng - , ,

Cải lương Đi biển – Hương Lan, Vũ Linh, Thanh Hằng