Lời bài hát: Cải lương xưa Những cánh hoa lạc loài – Vũ Linh, Hương Lan, Minh Vương

Cải lương xưa Những cánh hoa lạc loài – Vũ Linh, Hương Lan, Minh Vương - , ,

Cải lương xưa Những cánh hoa lạc loài – Vũ Linh, Hương Lan, Minh Vương