Lời bài hát: Cải lương Nước Mắt Nàng Dâu – Kim Tử Long, Hương Lan

Cải lương Nước Mắt Nàng Dâu – Kim Tử Long, Hương Lan - ,

Cải lương Nước Mắt Nàng Dâu – Kim Tử Long, Hương Lan