Lời bài hát: Vở cải lương xã hội: Người Đẻ Mướn – Hương Lan, Vũ Linh, Minh Vương

Vở cải lương xã hội: Người Đẻ Mướn – Hương Lan, Vũ Linh, Minh Vương - , ,

Vở cải lương xã hội: Người Đẻ Mướn – Hương Lan, Vũ Linh, Minh Vương